Sabtu, 01 Juni 2013

Hasil UN MTs Al Furqon diumumkan di Puncak Gunung Muria

MTs Al Furqon Sanden. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013, Pukul 10.00 WIB, Kepala MTs Al Furqon Sanden Bapak Zainuri, S.Pd. mengumumkan Hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 dengan hasil LULUS 100%. Pengumuman  dilaksanakan di Puncak Gunung Muria dengan disaksikan para siswa, guru dan wali murid.  Hasil tertinggi diperoleh M. Abdul Nasrulloh kemudian disusul oleh Bagus Setya dan Abdul Muis Robby.Rabu, 27 Juli 2011

VISI MISI MTs AL-FURQON

Visi MTs Al-Furqon
Unggul dalam mutu dengan berlandaskan pada iman dan taqwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

Misi MTs Al-Furqon
1.    Melaksanakan pembelajaran secara optimal.
2.  Mengembangkan bakat siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler.
3.  Melaksanakan ajaran agama Islam secara konsisten.
4.  Mengajarkan amalan-amalan para ulama untuk bekal hidup nya.
5.  Membiasakan sopan santun, hormat menghormati, tolong menolong dan setia kawan
Membekali penguasaan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Sabtu, 04 Juni 2011

SERAH TERIMA SISWA KELAS IX TP 2010/2011Sesuai dengan Pengumuman Hasil Ujian Nasional MTs/SMP Tahun Pelajaran 2010/2011 Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi D.I.Yogyakarta, Peserta UN MTs Al-Furqon Sanden dinyatakan LULUS 100%.